REVOLTE ÎN LUME – PART XVIII (REVOLTS IN THE WORLD)

” … Atunci când vom ajunge să înțelegem că nu există un hotar între bine și rău, că binele nu este decât o legiferare relativă la dimensiunea numită om … atunci să fim siguri că suntem mai aproape ca oricând de distrugerea rasei noastre … Faptele noastre cele bune nu sunt decât un mod viclean de a ne legifera confortul cel de toate zilele … Putem deci fi fericiți atâta timp cât nu ne dăm seama că nu suntem fericiți … “
“.. Oamenii săraci nu sunt vinovați de sărăcia lor … cei bogați sunt vinovați de sărăcia lor … Dacă cineva îți dorește binele ai grijă ca moneda de schimb să nu fii tu … Orice gratuitate ascunde în spate alte gratuități pe care tu ar trebui să le plătești ca pe un credit în viitor … Puterea crește din aceste gratuități prea ușor oferite …”
“… Nu, pentru că îi vor pe ei proști ca să îi conducă și să le fie sclavi … iar ei să pozeze în binefăcătorii lor … M-am întors mereu la origini, pentru a vedea dacă eu sunt liber în această viață sau dacă mă îndrept spre libertate, și de fiecare dată am constat, că de fapt m-am afundat și mai mult în sclavie … La polul opus se afla mereu crucea celor săraci, crucea celor prigoniți de războaie, refugiați din calea războaielor … ale celor dezamăgiți și căzuți în dezamăgire și depresie de care societatea vrea oricînd să se descotorosească cu cea mai mare plăcere … Paradoxul libertății după care toți alergăm toată viața stă tocmai în acești oameni … iar crucea creștină este plină de ei … Dacă ești mai bogat decât altul, cu ce oare ești mai presus, dacă ești mai deștept decât altul la ce folos, dacă ești mai frumos fizic decât altul la ce te ajută …”

“… When we come to understand that there is no boundary between good and evil, that good is only a legislation relative to the dimension called man … then let us be sure that we are closer than ever to the destruction of our race. ..Our good deeds are just a cunning way to legislate our everyday comfort … So we can be happy as long as we don’t realize that we are not happy … “
“.. Poor people are not guilty of their poverty … the rich are guilty of their poverty … If someone wishes you well make sure that the currency of exchange is not you … Any gratuitousness hides behind other gratuitousness on which you should pay as a loan in the future … The power increases from these too easily offered gratuities … “
“… No, because they want fools to lead them and be their slaves … and for them to pose in their benefactors … I always went back to the origins, to see if I was free in this life or if I go to freedom, and every time I realized, that in fact I sank even deeper into slavery … At the opposite pole was always the cross of the poor, the cross of those persecuted by wars, refugees from the path of wars … of the disappointed and fallen into disappointment and depression that society always wants to get rid of with the greatest pleasure … The paradox of freedom after which we all run all our lives lies in these people … and the Christian cross is full of them … If you are richer than another, what are you superior to, if you are smarter than another for what use, if you are more physically beautiful than another for what helps you … ”

BELGIUM – Police deploy water cannon at Black Lives Matter protest in Brussels

ITALY – Clashes erupt as right-wing ultras protest govt. handling of coronavirus outbreak

GERMANY – Berlin’s ‘Silent Demo’ turns sour as police clash with protesters

USA – “The man who changed the world” – protesters remember George Floyd

FRANCE – Protest in central Paris condemns police brutality

WORLDWIDE – Black Lives Matter movement gains momentum worldwide

BELARUS – Presidential opposition rally in Minsk as presidential race kicks off

UK – Renegade police horse gallops through crowd as chaos erupts at London anti-racism protest

USA – Portland police use tear gas on protesters as George Floyd demonstrations

UK – Black Lives Matter protest in London sparked by George Floyd’s killing

BRASIL – Protesters defy pandemic to rally against racism and Bolsonaro in Rio

UK – Scuffles erupt between police and BLM protesters in London

USA – Protesters flood Washington DC in anti-racism demo

USA – Protests against police brutality continue in Washington D.C.

BRASIL – Brasilia protesters demand “democracy, end of racism and justice”

USA – “I can’t breathe” – anti-racism protesters hold demo in NYC

LEBANON – Anti-government protesters rally in downtown Beirut

GERMANY – Berliners hold silent anti-racism march in solidarity with George Floyd protests

MEXICO – Protest in Guadalajara over death of Giovanni Lopez in police custody

USA – National Guard troops dance together with protesters in Atlanta

FRANCE – Tear gas flies as protesters denounce police brutality in Lille rally

SPAIN – Thousands show solidarity with George Floyd protests in Madrid

Leave a Reply