REVOLTE ÎN LUME – PART XXIX (REVOLTS IN THE WORLD)

epa08848604 Protesters demonstrate against the controversial global security law undergoing parliamentary approval, in Paris, France, 28 November 2020. The global security legislation in the process of being passed by the French Parliament aims to ban the sharing of photos in which police officers and gendarmes can be identified in a way which is harmful to their image. France has seen several protests opposing the proposed law in the past week - but a recent incident in which French police were caught on security camera footage beating a black man in his record studio in Paris has further fueled the backlash against the new legislation. EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

In mod surprinzător, cred că aici îi găsim pe cei mai mulți dintre tineri, o masă cu forme vagi, cu foarte slabe cunoștințe despre societate, cu o cultură civică precară și cu o prezentă publică practic inexistentă. Tot în rândurile acestei categorii întâlnim și cel mai mare absenteism la viața politică. Aici șantierul este imens pentru a-i face pe acești oameni, de ordinul milioanelor, să se intereseze și de viața publică, nu doar de supraviețuirea personală și de împlinirea profesională. Chiar și în Grecia antică, săracii erau excluși de la viața politică, deoarece grija zilei de mâine nu le îngăduia răgazul de a se ocupa și de grijile cetății. Voința lor trece deci tot prin crearea condițiilor unei autonomii de acțiune. Altfel spus, nu prin sporirea dependenței de ajutoare sociale, ci prin crearea de locuri de muncă și a unor șanse de realizare a oamenilor acolo unde locuiesc, nu la oraș și nu în alte țări. Aici intervine prea iubitul regim, care acționează bineînțeles prin arma sa principală mass media. Se suprapune și se atașează intențiilor lor pentru a le încorpora ulterior în manifestul global al regimului. Necesitățile fizice și sociale îi absorb pe cei mai mulți în marea turmă. O putere cvasi-democratică va difuza societății o bunăstare aparentă, va încerca să se victimizeze și va inocula societății nevoia de apărare comună, de progres și construcție unitară … punând în centru ideea de „dragii mei cetățeni, voi sunteți scara puterii mele”. Creștinismul cerea individului să-și vândă sufletul, cerea smerenia, cerea ca prin virtute să devii sclavul lui Dumnezeu, adică anularea ca individ, globalizarea spirituală. Statul iți cere anularea existenței fizice, anularea existenței raționale, planta și leguma care trăiește și se mișcă doar după lumina artificială a statului. Nu mai există individul, eul, ci paiața, oaia umilă și decadentă bagată în marele obor al turmei pentru ca fericirea oițelor unite să fie mai deplină.

Surprisingly, I think that here we find most of the young people, a table with vague forms, with very poor knowledge about society, with a precarious civic culture and a practically non-existent public presence. Also among this category we find the greatest absenteeism in political life. Here the construction site is huge to make these people, in the order of millions, also interested in public life, not only in personal survival and professional fulfillment. Even in ancient Greece, the poor were excluded from political life because the care of tomorrow did not allow them time to deal with the worries of the city. Their will therefore also goes through the creation of the conditions for an autonomy of action. In other words, not by increasing dependence on social benefits, but by creating jobs and opportunities for people to live where they live, not in the city and not in other countries. This is where the much-loved regime intervenes, which of course acts through its main weapon, the media. It overlaps and attaches to their intentions for later incorporation into the regime’s global manifesto. Physical and social needs absorb most of them in the great flock. A quasi-democratic power will spread apparent welfare to society, try to victimize itself and inoculate society with the need for common defense, progress and unity construction construc focusing on the idea of ​​”my dear citizens, you are the ladder of my power”. Christianity required the individual to sell his soul, he demanded humility, he demanded that by virtue you become the slave of God, that is, the annulment as an individual, the spiritual globalization. The state asks you for the annulment of physical existence, the annulment of rational existence, the plant and vegetable that lives and moves only after the artificial light of the state. There is no longer the individual, the self, but the straw, the humble and decadent sheep put in the great fold of the flock so that the happiness of the united sheep may be fuller.

FRANCE – Protests against ‘Global Security’ bill continue in Paris

GERMANY – Polish and German anti corona protest at border in Frankfurt

FRANCE – Protests continue against security bill in Paris despite govt rewrite promise

FRANCE – Cars set ablaze as protesters rally against security bill in Paris

FRANCE – Police use tear gas to disperse thousands at demo against police images ban in Nantes

ARGENTINA – Desperate fans climb Casa Rosada fence to bid farewell to Maradona

ARGENTINA – Scuffles break out between Maradona fans and police

CHILE – Water cannon turned on anti-govt protesters in Santiago

ARGENTINA – ‘I died with him’ – Fans pay tribute to football icon Maradona

FRANCE – Hundreds rally in Paris against “shocking” evacuation of migrant camp

FRANCE – Migrants and activists continue to protest at Paris’s Place de la Republique

GERMANY – Police use water cannons on anti-lockdown protesters outside Bundestag

GERMANY – Police detain protesters at demo against new COVID law in Berlin

CZECH – Protesters decry COVID measures at Prague demo on 31 anniv. of Velvet Revolution

GERMANY – Anti-COVID restrictions protest in Germany’s Leipzig

FRANCE – Scores injured and arrested as Paris ‘march for freedom’ descends into violence

UK – COVID protesters in UK and Germany denounce restrictions

ARMENIA – Demonstrators demanding Pashinyan’s resignation march through streets of Yerevan

GERMANY – Police break up banned ‘Querdenker’ demo and counter protest in Bremen

GERMANY – Police use water cannon against Dannenrod forest climate protesters

Leave a Reply