REVOLTE ÎN LUME – PART XXVI (REVOLTS IN THE WORLD)

Unii și-au dat afară angajații, alții au rămas fără job, alții și-au trădat prietenii, iar unii și-au vândut până și părinții sau rudele pentru câteva mii de lei … Cât de jos se poate coborî speța umană când e vorba de supraviețuire și de pâinea cea de toate zilele … Alții au rămas în continuare să lingă fundurile stăpânilor, deoarece pe marginea prăpastiei dispare orice mască și fiecare își arată adevărata față …

Cât despre democrație, în timpurile în care trăim, ea nu existat nici măcar o secundă … pentru că ei vor să conducă prin orice mijloace și se vor folosi de orice, chiar de un banal virus, pentru a prosti și supune masele … Ei nu au înțeles, guvernele lumii și miliardarii planetei, că democrația înseamnă egalitatea în drepturi a oamenilor … dar noi nu trăim în democrație, ci în capitalism care își va arăta la un moment dat limitele și neputința, datorită faptului că lăcomia de bani și putere nu vor mai avea limite … iar cine a gustat din putere nu se va opri niciodată …

Some fired their employees, others lost their jobs, others betrayed their friends, and some even sold their parents or relatives for a few thousand RON … How low can the human species go when it is it’s about survival and everyday bread … Others continued to lick their masters’ bottoms, because on the edge of the abyss any mask disappears and everyone shows their true face …

As for democracy, in the times we live in, it did not exist even for a second … because they want to rule by any people and will use anything, even a common virus, to fool and subdue the masses. They did not understand, the governments of the world and the billionaires of the planet, that democracy means equality in human rights … but we do not live in democracy, but in capitalism that will at some point show its limits and helplessness, due to the fact that greed money and power will have no limits … and whoever tasted the power will never stop …

FRANCE – Yellow Vests call for national protest in Paris amid coronavirus measure

FRANCE – Tear gas flies, several detained at Paris Yellow Vest protest

ISRAEL – Thousands rally against Netanyahu outside PM’s Jerusalem residence

BELARUS – Anti-government protests resume in Minsk

PAKISTAN – Protesters rally against reprinting of Charlie Hebdo Prophet Muhammad cartoons

GREECE – Clashes erupt as migrants hold demonstration on Lesbos

SPAIN – Protesters burn Bourbon monarchy puppet on Catalonia Day

SPAIN – Anti-govt protesters gather in Madrid to demand Sanchez’s resignation

BELARUS – Clashes as ‘Women’s March’ protesters block law enforcement vehicles

GREECE – Security forces deploy tear gas during migrant demo clashes on Lesbos

FRANCE – Tear gas billows on Paris streets as Yellow Vests protest

Leave a Reply