REVOLTE în lume împotriva Lockdown COVID-19 – PARTEA XI

“Omenirea nu va scăpa niciodată de necazuri până când iubitorii înţelepciunii nu vor ajunge la frâiele puterii politice, sau până când deţinătorii puterii nu vor deveni iubitori ai înţelepciunii.

Cea mai mare parte a oamenilor ajunşi la putere devin răi…  Conducătorii devin stăpâni şi duşmani ai oamenilor în loc de aliaţi; urând şi fiind urâţi, complotând şi fiind ţinta unor comploturi, ei îşi duc viaţa temându-se mult mai mult de duşmanii din interior decât de cei din exterior.

Un tiran trebuie să-i ţină sub strictă observaţie pe oamenii curajoşi, cu viziune sau inteligenţi… Curăţând oraşul de alţi potenţiali conducători, tiranul promovează mediocritatea printre cetăţeni.

Filosofia este refugiul sufletelor bine dotate care n-au voit, au dispreţuit sau n-au putut să facă politică. ” (PLATON – MITUL PEȘTERII)

——————————————————————————————————————

“Mankind will never escape trouble until the lovers of wisdom reach the reins of political power, or until the holders of power become lovers of wisdom.
Most of the people who come to power become evil … The rulers become masters and enemies of the people instead of allies; hating and being ugly, plotting and being the target of conspiracies, they live their lives fearing much more the enemies inside than those outside.
A tyrant must keep a close eye on brave, visionary, or intelligent people.… By cleansing the city of other potential rulers, the tyrant promotes mediocrity among the citizens.
Philosophy is the refuge of well-endowed souls who did not want, despised, or could not do politics. “(PLATO – THE CAVE MYTH)

GERMANIA

CHILE

ARGENTINA

USA

ANGLIA

Leave a Reply